Avoimuus

Avoin ja rakentava keskustelu on mahdollista vain, mikäli valmisteluvaiheen selvitykset, etenemisvaihtoehdot ja suunnitelmat ovat julkisesti saatavilla. Parhaat ja kestävimmät päätökset saadaan aikaan huomioimalla mahdollisimman monta näkökulmaa. Erityisesti omasta kannasta eroavien ajatusten ja jopa kritiikin kuunteleminen auttavat näkemään kokonaisuuksia, "omaa laatikkoa" kauemmaksi. Missä ei ole tietoa, siellä on luuloa ja pelkoa. Joukkuepelissä ei menestytä ilman yhteistä suunnitelmaa, sen viestimistä ja neuvottelemista kaikkien kanssa. Politiikka, eli yhteisten asioitten hoitaminen, on joukkuepeliä jos mikä. Naantalissa joukkue on koko Naantali.Rohkeus

"Toimi täysillä sen puolesta, mihin uskot, tai älä toimi ollenkaan". Välinpitämättömyys ei ole luottamustehtäviä hoitamaan valitulle vaihtoehto, sillä vaalilupaukset merkitsevät - tai niiden pitäisi merkitä - sitoutumista äänestäjille kerrottuihin päämääriin ja arvoihin. Helpointa on kokouksissa hiljaa nyökätä "edetään pohjaesityksen mukaan"- toteamuksen kohdalla. Kuka haluaa olla se "vaikea ihminen" tai "oman tiensä kulkija" joka uskaltaa kysyä, jopa kyseenalaistaa tai kenties vieläpä ehdottaa jotain vaihtoehtoista ratkaisua? Poliittinen ryhmä on vahva ollessaan yksimielinen, heikko mikäli eriävän mielipiteen ilmaisusta seuraa kohtuuttomia sanktioita.
Rohkeus merkitsee uskallusta kertoa oma kantansa ja kykyä kuunnella esitettyjä vaihtoehtoja silloinkin, kun ne poikkeavat omista linjauksista. Näin, vaikka vaihtoehtoja esittävä taho olisi "väärä".Arvostus

Arvostusta ei voi käskeä, se on ansaittava. Luottamuksen tavoin sen rakentaminen kestää kauan. Sekä arvostuksen, että luottamuksen voi menettää vain kerran.

Tutkinto tai ammatillinen asema kertovat omalla tavallaan määrätietoisuudesta, mutta hyvin vähän ihmisen arvosta ja hänen todellisesta osaamisestaan. Rehellisyyttä, huumorintajua ja muut huomioivaa elämänasennetta ei korvaa mikään titteli.

Viisailla lausunnoilla on paikkansa, mutta teot puhuvat paremmin puolestaan. Niiden varaan rakentuvat luottamus ja arvostus.