Ruonan yhdystien eli Tallipuiston kaavamuutosehdotus nähtävillä 14.11.2019 asti

16.10.2019

Tallipuiston kaava on herättänyt runsaasti keskustelua. Äänestykset eri toimielimissä ovat olleet täpäriä, jopa vain yhden äänen enemmistöllä. 

Kaavamuutosehdotuksen materiaali on nyt nähtävillä Naantalin kaupungin verkkosivustolla osoitteessa https://www.naantali.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat/ruonan-yhdystien

"Asemakaavamuutoksella tutkitaan liikerakennuksen ja tämän tarvitseman asiakaspysäköinnin sijoittumista Tallipuistoon osayleiskaavan osoittamaan paikkaan. Lisäksi asemakaavamuutoksella tutkitaan suunnittelualueen liikennejärjestelyitä sekä lisärakennusoikeutta nykyisen Ukko-Pekan tontille."

Asemakaavamuutoksista yleensä päätetään kun tutkiminen on saatu tehtyä, mutta lienee toki mahdollista että muitakin vaihtoehtoja tutkittaisiin. Niitä ei julkaistussa materiaalissa tosin ole. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava asettaa reunaehdot asemakaavoille, ja ne puolestaan vaikuttavat myönnettäviin rakennuslupiin.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset osoitetaan Naantalin kaupunginhallitukselle ja ne pyydetään toimittamaan osoitteella: 
Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi ennen nähtävilläolon päättymistä, eli viimeistään 14.11.2019 kello 15.00.

 

16.10.2019Ruonan yhdystien eli Tallipuiston kaavamuutosehdotus nähtävillä 14.11.2019 asti
17.08.2019Kailon saaren asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 16.9.2019 asti