Kristiina Sunell, Naantali

Meri ja kuvataide, siinä tärkeimmät heti perheen ja ystävien jälkeen. Ohjelmistoyrityksen osakkaana ja pitkään konepaja- ja elektroniikkateollisuudessa työskennelleenä pidän teknistä alaa omanani, mieleisenäkin. Toimin viisi vuotta Turun yliopistolla tuotteistamisen opettajana, Åbo Akademi on myös tuttu aiempana työpaikkana. Parhaillaan suoritan kotimaanliikenteen laivurin opintoja merenkulkuopisto Aboa Maressa.

Asun Naantalissa, keskiaikaisen luostarikirkon ympärille perustetussa taiteen ja musiikin kaupungissa.

Naantalin uudistaminen ja kehittäminen on tarpeellista, ei kuitenkaan itsetarkoitus. Kehittäminen vaatii erityistä huolellisuutta. Omaleimaisuuden, puistomaisuuden ja kulttuurihistorian tulee näkyä katukuvassa. Sekä rakennettua, että luonnonympäristöä tulee hoitaa huolella ja tehdä muutoksia tarkoin harkiten - Naantalissa aivan erityisesti. Ympäristöä ja kaupunkikuvaa koskevat päätökset ovat kauaskantoisia, usein peruuttamattomia. Ne vaikuttavat niin asukkaiden, matkailijoiden kuin yritystenkin valintoihin.

Varavaltuutettuna ja muiden luottamustehtävieni puitteissa pyrin vaikuttamaan Naantalin päätöksentekoon siten, että koko saaristokaupunki on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinpaikka kaiken ikäisille, jokaiselle. Tähän tavoitteeseen ei päästä yhden ihmisen tai pienen samanmielisten joukon voimin. Siihen tarvitaan aitoa asukkaiden kuulemista, kuullun huomioimista ja avointa, toisiaan kunnioittavaa yhteistyötä.

"Eri suuntiin katsovat voivat yhdessä nähdä täyden 360 astetta"

Paikallislehdissä julkaistua: