Ympäristölupien valvonnasta ja lautakunnasta

Torstai 5.9.2019 klo 21.35 - Kristiina Sunell


Turun Sanomat uutisoi 27.8.2019 "Oikeuskansleri selvittää Naantalin lupavalvontaa". Myös Rannikkoseutu julkaisi pääosin samansisältöisen uutisen. Oikeuskansleriin yhteyttä ottanut Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys ry kirjoittaa nyt taustoista tämän päivän Turun Sanomissa.

Ympäristölupaehtoja saa rikkoa jatkuvasti? - otsikoidussa kirjoituksessa viitataan Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjaan 12.12.2018. Valvonta-asioita on käsitelty ja niistä päätetty pöytäkirjan kohdissa 95 ja 96. Pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja.

Sain useamman puhelun ja viestin koskien tämänpäiväistä Turun Sanomien kirjoitusta. Väärinkäsitysten oikaisemiseksi:

  • Pöytäkirjan osalta ei voi kommentoida muutoin kuin vahvistamalla kokouskäytäntö. Yksittäinen lautakunnan jäsen voi tehdä muutos- tai lisäysehdotuksen ns. pohjaesitykseen, eli esityslistalla olevaan ehdotukseen päätöksestä. Mikäli tehtyä esitystä kannatetaan, siitä äänestetään. Äänestys on tarpeeton mikäli kaikki muut lautakunnan jäsenet suoraan kannattavat muutosesitystä. Jos muutos- tai lisäysehdotusta ei kannateta, pöytäkirjaan merkitään "esitys raukesi kannattamattomana".  Päätökset kirjataan pöytäkirjoihin, jotka pöytäkirjantarkastajat (2 kpl) sekä lautakunnan puheenjohtaja allekirjoituksillaan vahvistavat. Heidän tehtävänsä on varmistaa kirjausten vastaavan kokouksen kulkua. Näin toimitaan kaikissa lautakunnissa.
  • Jäsenyyteni ympäristö- ja rakennuslautakunnassa päättyi 31.5.2019. Sain kuulla kesken valtuustokauden tehdystä luottamuspaikkamuutoksesta vasta valtuuston 29.04.2019 kokouksen jälkeen, kun asia oli jo lopullisesti päätetty. Itse en ollut eroa pyytänyt, joten päätös oli yllättävä. Lautakuntapaikka oli vuonna 2017 päätetty koko valtuustokauden ajalle. Arvelua siitä, että k.o lautakunta olisi "rankka paikka" en kiistä: maakaareen, ympäristölainsäädäntöön, ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, muiden kuntien vastaaviin päätöksiin ja ennakkotapauksiin ym perehtyminen oli toki aikaa vievää, mutta mieluista. Painostusta tai vaikuttamispyrkimyksiä ei ilmennyt eikä toimintaani lautakunnassa kritisoitu kertaakaan. Ympäristöohjelman laatimiseen osallistumisen koin myös motivoivana ja tärkeänä. Tosiasia kuitenkin on, että kuntavaalien tulos vaikuttaa vain valtuustopaikkoihin. Tällä perusteella olen edelleen Kokoomuksen varavaltuutettu. Muut luottamuspaikat - kaupunginhallitus, sen konsernijaosto, kaikki lautakunnat, ym - päätetään melko vapaasti puolueiden sisällä. Kuntavaaleissa saatu äänimäärä ei vaikuta valintaan. Puolueen paikallisjohto valitsee sopivat henkilöt sopiviin paikkoihin ja tekee muutoksia sopivana pitämällään tavalla. Lienee makuasia mitä pitää sopivana ja mitä sopimattomana lautakunnan jäsenten valintamenettelynä.

Ympäristövirastolla on Naantalissa vain kaksi viranhaltijaa. Valvottavaa kuitenkin riittää, sillä Muumilaakso-mielikuvasta huolimatta Naantali on myös merkittävä teollisuuskaupunki.  Nykyään ympäristölupien myöntäminen on suureksi osaksi AVI:n (Aluehallintovirasto) ja ELY:n (Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus) päätäntävallassa. Paikallisesti voidaan antaa enimmäkseen vain lausuntoja. Näin ehkä halutaan välttää pienten paikkakuntien sidonnaisuuksia ja intressiristiriitoja. Osittain siinä lienee onnistuttu, mutta lopulta - mikäli valvonta epäonnistuu - haittojen kärsijinä ovat asukkaat. Eli äänestäjät.  Näin ympäristö- ja rakennuslautakunnan vastuu korostuu entisestään. Perehtyminen lainsäädäntöön ym on tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on pitää kuntalaisten puolia. Luottamushenkilöt ovat, nimensä mukaisesti, asukkaiden edustajia riippumatta puoluekannasta tai mahdollisista kriteereistä joiden perusteella heidät on vastuutehtäväänsä valittu. Näin toivon myös ympäristö- ja rakennuslautakunnan uuden kokoonpanon toimivan.

Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokoonpano sekä viranhaltijoiden yhteystiedot löytyvät tästä linkistä

Avainsanat: ympäristöluvat, valvonta, hyvä hallintotapa, lautakunnat, asukasvaikuttaminen, oikeuskansleri


Kommentit

7.9.2019 17.57  Carl Menard

Ympäristö- ja rakennusvalvonta kaupungissamme on, kuten tapana on sanoa, 'lasten vaipoissa' .
Jollei valvontaa voi tehdä digitaalisesti tai drone-kopterilla, sitä ei tarvitse tehdä ollenkaan.
Olenkin aikeissa tehdä valituksen kunnan valvontavirkamiehistä.
Jos nyt ensin löytäisin oikean valitustahon.
Valituksia on kyllä jo pino.

10.9.2019 14.01  Kristiina Sunell

Epäkohdista kannattaa aivan ensiksi olla yhteyksissä viranhaltijoihin ja k.o. lautakunnan jäseniin. Valitettavasti Naantalin uudella nettisivustolla ei enää ole Kysymystoria, eikä sitä kuulemma ole tulossakaan. Kysymykset voi tietysti lähettää sähköpostitse. Hallinnonkäyttölain mukaan kuntalaisten kysymyksiin pitää vastata kohtuullisessa ajassa.

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Aloitteessa tulee yksilöidä mitä halutaan tai vaaditaan tehtäväksi - esim. jonkin alueen siivoamis- tai puhdistustoimenpiteet, tms.

Kantelu on aivan viimeinen keino, jos ei mikään muu auta. Oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun korkeintaan 2 v vanhoista asioista. Sitä vanhempien asioitten käsittelypyyntö pitää perustella erityisen huolellisesti.

Ympäristötoimella ei ole riittävästi resursseja. Valvonta on yksi osa työtä, muutakin tehtävää on paljon. Siinä ongelman ydin.
Ympäristötoimen riittävä resursointi tulee huomioida budjettikäsittelyn yhteydessä. Sitä tehdään parhaillaan. Valtuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin toimintasuunnitelmasta ja siihen liittyvästä budjetoinnista.

10.9.2019 19.43  Carl Menard

Kysymykset jotka joskus Kysymystorille lähetin, hävisivät mystisesti roskapostiin tai ...niihin ei vain haluttu vastata. Se niistä viranhaltijoista.
Hyviä haltijoita lieneekin vain satukirjoissa.
Kirjoista tulikin mieleen, täysin fiktiivinen, lounais-suomalainen, stand-up komiikkapläjäys:
Valtuutetuista suurin osa seilaa täystietämättöminä asioista ja ne jotka luulevat jotain osaavansa, on ryhmyrin nuijalla moukaroitu ...''ja sitäpaitsi asiahan ei sinua koske, koska asut Luonnonmaan puolella, etkä Kantakaupungissa tai mannerNaantalin tuhokaavan alueella.''Ja :
''Ostapa tästä samalla vaimoni tekemä merimaskulainen luontokirja tai menneiden aikojen muisteluteos menneiden aikojen Naantalista.'' Näitä kohteita et enää näe,
luontokohteethan sijaitsevat tontillani ja kaikki muut kuvien kohteet onkin jo tasoitettu asfaltilla.''


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini