Mitä aiheuttaja maksaa?

Sunnuntai 16.12.2018 - Kristiina Sunell

 

Yhteismaan ongelma on tilanne, jossa vapaasti kaikkien saatavilla olevan resurssin ("yhteismaan") yhteiskäyttö johtaa sen ylikulutukseen. Kuluttaessaan vapaata resurssia kuluttaja saa sen hyödyn itselleen. Tämän resurssin kulumisen haitat jakautuvat kuitenkin kaikkien resurssin käyttäjien kesken. Teorian mukaan yksittäiset toimijat tavoittelevat omaa etuaan vastoin yhteistä hyvää, ja siten kuluttavat resurssin loppuun tai pilaavat sen kulutuksellaan.

"Yhteismaan" voi käsittää olevan mitä vain yhteistä hyvää - hengitysilmaa, merivettä tai melutonta asuinympäristöä. "Kuluttaja" tarkoittaa muutakin kuin yksityishenkilöitä tai - talouksia.

Lupa sisältää sekä oikeuden, että vastuun

Sanotaan ympäristöluvan olevan lupa pilata ympäristöä. Olen väittämästä osittain samaa mieltä: lupadokumenttien ensimmäiset sivut kuvaavat hakijan pyrkimykset ja perustelut hyödyntää ympäristöä saadakseen liikevoittoja. Jos kiireeltään ehti lukea monikymmensivuisia dokumentteja korkeintaan vain puoliväliin, saattaa toinen puoli totuudesta jäädä huomaamatta: lupaan liittyy myös ehtoja ja rajoituksia. 

"Fiksu hakija ymmärtäisi itse pyytää ympäristövaikutusten arviointia" 

jarvi_ranta_ilta_lapsi.jpgNäin tuumi lausuntoja antava viranhaltija. Fiksun mainetta on vaikea muuttaa rahaksi. YVA-menettely saattaisi maksaa ja voisi myös asettaa rajoituksia ympäristönpilaamisluvalle. Hyödyt olisivat kuitenkin merkittävät: näin vähennetään hallinnon ja muutoksenhakuportaiden työtä ja ympäristön kuormitusta, kuten Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tiedote kertoo. Valistustyö saattaisikin vähentää valitustyön määrää. 

Myrkyllisiä aineita sisältävät hulevedet lasketaan suoraan mereen - miksipä ei, sillä niiden suodattaminen ja puhdistaminen aiheuttaisi kustannuksia. Murskauspölyn leviämistä vähentävä suojarakennus on päästöjen aiheuttajalle vaihtoehtoinen, vaikka lähistön muille yrityksille ja asukkaille suojaus olisi välttämätön. 

Aiheuttaja maksaa- käännetäänkö se ruotsiksi "kostar" vai "betalar"?

Näin teoriassa - entä käytännössä?

Käytännössä ympäristölupa kuitenkin vaikuttaa olevan nimenomaan lupa pilata ympäristöä, sen enemmittä korulauseitta. Useat kymmenet aiheelliset huomautukset ja toteamukset luparikkomuksista ovat vain...no, voihan niitä kokouskahvia hörppiessään ehkä kuunnella. Näin, mikäli on uskomista ympäristö- ja rakennuslautakunnan 12.12.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan: "Asian käsittelyn aikana Kristiina Sunell esitti seuraavaa: Päätökseen lisätään, että lupaehtojen toistuva rikkominen johtaa hallintopakkomenettelyyn tai muihin toimenpiteisiin. Ehdotus raukesi kannattamattomana." 

Ei johda. Näinkö se meni? 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ilmasto, Itämeri, ympäristö, päästöt, eettisyys, asumisterveys

Yrittäjien kirkkopyhä

Lauantai 14.10.2017

Onko "spoileri" jos paljastan tekstin jonka Naantalin Seurakunta ja Suomen Liikemiesten Lähetysliitto valitsi luettavakseni huomisessa sunnuntain jumalanpalveluksessa, yrittäjien kirkkopyhänä? Ei kai. 
 

171015_yrittajien_kirkkopyha.tiff"Kuulkaa, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka teille annan. Kun tämän teette, te menestytte."

Raamatun tekstit ovat pitkälti vertauskuvallisia ja tulkittavissa jopa monin eri tavoin. Tämän tekstin tulkitsen eettisen toimintatavan korostamisena. 

En itse ole uskonnollinen, mutta kunnioitan jokaisen omaa vakaumusta. Ystäväpiiriini kuuluu niin hinduja, muhamettilaisia, kristinuskoisia, ateisteja kuin muitakin. Kaikkien vakaumusta en edes tiedä. Yksittäisistä asioista voimme olla eri mieltä, mutta suuremmat linjat ovat samoja. "Elä ja anna elää" kiteyttää yhteiset arvot melkoisen kattavasti. Heikommassa asemassa olevien auttaminen ja puolustaminen on oikeudenmukaista.  Yhdessä sovittujen pelisääntöjen noudattaminen on oikein. Toisten kohtelu siten kuin itseään toivoo kohdeltavan on johdonmukaista. Menestys, niin yrityksen kuin ihmisenkin, perustuu luottamukselle, rehellisyydelle ja molemminpuoliselle arvostukselle. 

Hyvän asian puolesta voi puhua, rukoillakin. Paras tapa vaikuttaa hyvien tavoitteiden toteutumiseen on toimia aktiivisesti niiden edistämiseksi. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: eettisyys, arvostaminen, luottamus