Yrittäjyydestä kilpailukykyä

Maanantai 21.3.2016

Yrittäjyyteen kannustaminen tärkein ja kiireellisin keino kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi

Yhä kasvava määrä yrittäjiä on jäämässä lähivuosina eläkkeelle. Näillä noin 70.000 kannattavalla ja työpaikkoja tarjoavalla yrityksellä on valmis tuotteisto ja asiakaskunta, joten liikeideaa ei ole tarpeen keksiä uudestaan. Jopa 21 % korkeakouluissa vuonna 2014–2015 opiskelleista pitää yrittäjäksi ryhtymistä todennäköisenä tai erittäin todennäköisenä vaihtoehtona.

Finnveran rahoitusmahdollisuudet tarjoavat apua yritystä jatkavalle, mutta vaadittava omarahoitusosuus ja vakuudet ovat nuorelle, usein opintovelkaiselle yrittäjälle kynnyskysymys pohdittaessa mahdollisuuksia jatkaa eläköityvän yrittäjän liiketoimintaa.

Työttömyysturvan yhteensovittaminen yrittäjätulon kanssa tasoittaisi uutta aloittavan tai vanhan yrityksen toimintaa jatkavan yrittäjän mahdollisuuksia ottaa kantaakseen liiketoiminnan riskit sekä vähentäisi kannustinloukkuja. Myös vastavalmistuneiden nuorten yrittäjyyden tukeminen olisi kansantaloudellisesti viisasta. Mahdollisiin mekanismeihin voisi kuulua yrittäjän opintolainan huomiointi liiketoiminnan kustannuksissa samaan tapaan kuin yrityksen koneitten ja laitteiden poistot. Vähennykset voitaisiin tehdä vain yrityksen tuloksesta, eli yrityksen alkaessa tuottaa myös verotuloja.

Kannustin lisäisi motivaatiota suuntautua jo opiskeluvaiheessa tulevaa yrittäjäuraa tukeviin opintokokonaisuuksiin. Yrittäjäksi valmistuminen on akateemiseksi työttömäksi päätymistä parempi vaihtoehto myös kansantalouden kannalta.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry pitää yrittäjyyteen kannustamista tärkeimpänä ja kiireellisimpänä keinona saada aikaan Suomen tarvitsemaa kilpailukykyä ja sen myötä tulevaa työllisyyden myönteistä kehitystä.

 

Kristiina Sunell
Naantalin Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Satu Koskinen                                                                                                     Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työllisyys, yrittäjyys, yhteiskuntasopimus, kilpailukyky, nuoret yrittäjät, jatkuvuus

Naantalin Tuhkamarkkinat

Maanantai 7.3.2016 klo 0.19 - Kristiina Sunell

Tuhkamarkkinoiden markkinarauhan julistus | 06.03.2016 | Kristiina Sunell, Naantalin Yrittäjät

Aurinkokaupungin asukkaat, naiset ja herrat, lapset – käsityöläiset, kauppiaat, kylänvanhimmat – kaikki, kaikki…!

Täten itsekullekin ja jokaiselle tiettäväksi tehtäköön: saatamme voimaan markkinarauhan tänä kuudentena päivänä maaliskuuta Armonlaakson vuonna 2016.

Herkuin ja taitein on katettu pöydät, ne runsaina täältä löydät. Merta, peltoa ja metsää voi kiittää – maan parasta kun meillä riittää. - Aivan, on moni nähnyt suurenmoisen vaivan!

Viisas kylän väki roponsa Armonlaakson aarteisiin vaihtaa - ei vieraaseen kuntaan, tulee sellaista kaihtaa.

Ken tänään toreja, raittia, rantaa kulkee, vain suopeita ajatuksia kantaa ja muunlaiset aatteet mielestään sulkee.

(Mieluusti toki aina, ei vain tänä sunnuntaina)

Laudate Vallis Gratiae!

 

 (c) Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry

tuhkamarkkinat_2016_trumputtaja.jpegtuhkamarkkinat_avajaiset.jpeg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: markkinat. käsityöläisyys, yhteisöt, markkinarauhan julistus