Saaristokaupungin ympäristöohjelma - visiosta toimiksi

Torstai 28.2.2019 - Kristiina Sunell

 

Naantalin uusi, vuoteen 2030 ulottuva kaupunkistrategia on laadittu ohjaamaan päätöksentekoa, johtamista ja käytännön toimintaa. Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian yhdeksi kärkitoimenpiteeksi on nostettu ympäristö. Rantojen virkistysarvojen ja lähivesien laadun parantaminen tulevat osaksi nyt laadittavaa ympäristöohjelmaa, samoin Itämerihaasteen toimenpideohjelma. Ympäristöohjelman luonnos tulee lausunnoille ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksellä touko- kesäkuussa 2019. Ehdotus on tarkoitus tuoda kaupunginvaltuustolle marraskuussa 2019.

Ohjelma sisältää konkreettisten toimenpiteiden lisäksi toteutusaikataulun. Toimenpideohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, ensimmäisen kerran vuosille 2020-2023. Toteumaa tarkastellaan vuosittain.

Ympäristöohjelma tulee tarpeeseen. Turvallista ja terveellistä asuinympäristöä pidetään ylivoimaisesti tärkeimpänä vetovoimatekijänä. Naantalin Foorumin kyselyssä se sai 72 ääntä, seuraavaksi eniten kohtuuhintainen asuminen, 28 ääntä. Kolmannelle sijalle pääsi kauppojen ja putiikkien sijainti omalla paikkakunnalla.

190228_vetovoimatekijat.png

 

Tavoitteena on hyödyntää ympäristöohjelmaa myös Naantalin imagon osittaisessa uudelleenluomisessa. Vision "Naantali on ympäristöystävällinen kaupunki" toteutumiseen on matkaa, eikä lähtökohta ole vähäisin haaste. Naantalinsalmi on Suomen saastunein merialue. Raskaan teollisuuden keskittymät lisäävät edelleen sekä ilman, että merialueen kuormitusta.

Matkailuelinkeinosta toimeentulonsa saavien, kalastushoitokuntien, kesämökkiläisten ja asukkaiden näkemykset Naantalin vetovoimatekijöistä eivät aina ole samat kuin kustannusrakenteestaan huolta kantavien suuryritysten. Manner-Naantalin oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaa kaavoitusta ja maankäyttöä tavalla, joka saattaa tulla pieneen lähimetsäänsä kiintyneelle ikävänä yllätyksenä.

Vision toteuttamiseen tarvitaan enemmän kuin vain ympäristölainsäädännön vähimmäisvaatimusten kirjaamista ja toiveita lupaehtojen noudattamisesta. Tahtoa, motivaatiota ja sitoutumista edellytetään niin asukkaiden valitsemilta luottamushenkilöiltä, viranhaltijoilta kuin yrityksiltäkin.

Vihreys ei ole puoluekanta, vaan asennekysymys.

2015-08-06_22.03.22.jpg

1 kommentti . Avainsanat: Itämeri, strategia, toimenpiteet, aikataulu, saaristokaupunki, luonto, konkretia, suunnitelma, Naantali

Voiko strategian kierrättää?

Lauantai 31.3.2018 klo 19:25 - Kristiina Sunell

Harmillista - keskiviikkona 28.3.2018 pidettyyn, kaikille kaupunkilaisille tarkoitettuun  strategiakeskusteluun osallistui kovin vähän luottamushenkilöitä eikä asukkaitakaan tapahtuma näyttänyt kiinnostavan. Ketään syyllistämättä voi vain arvella syitä heikolle osallistumiselle ja miettiä miten kiinnostusta saisi lisättyä.

Avoimet yleisötilaisuudet ovat kiitoksen arvoisia osoituksia halusta vuoropuheluun päättäjien ja kaupunkilaisten välillä. Lisää mielipiteitä on helposti saatavissa sosiaalisesta mediasta. Se on syystäkin parjattu, vaan myös hyvät puolensa tarjoava väline jolla selvittää asukkaiden ajatuksia muulloinkin kuin vain yhden yleisötilaisuuden tiimoilla. Poimintoja Naantalin Foorumissa hiljattain tehtyyn kyselyyn saaduista vastauksista:

  • Lisää yrityksiä, putiikkeja ja kauppoja toivoi 87 henkeä
  • Torin (jo kauan suunniteltua, vaan ei resursoitua) elävöittämistä halusi 71 henkilöä
  • Kesäkauden aikaisiin pysäköntiongelmiin ratkaisua kaipasi 68 naantalilaista
  • Edullista vuokra-asumista tärkeänä piti nelisenkymmentä vastaajaa

Kenties paras kommentti aiheeseen "strategia" oli toteamus siitä, että kirjallista strategiaa tärkeämpiä ovat käytännön toimet joilla tavoitteisiin päästään. Yllä oleva konkretia lienee mahdollista ryhmittää teemoiksi. Lopusta alkuun - mitä pitää päättää ja millaisin askelin esimerkiksi näihin FB-kyselyyn vastanneiden toivomaan lopputulokseen päästään. Tavoitteita voi kutsua visioksi tai tavoitetilaksi, käytännön toimia strategian jalkauttamiseksi. Sulkevatko jo tehdyt päätökset pois jonkin vaihtoehtoisen tavoitteen tai tavan toimia, ovatko tavoitteet olemassa olevin resurssein toteutettavissa - valinnoista on paikallaan käydä keskustelua kun mahdolliset ja vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat ovat saaneet luonnosvaiheessa hahmonsa.

Yleisötilaisuuden päivänä osallistuin, monen ympäristö- ja rakennusasioista kiinnostuneen tavoin, lautakunnan kokoukseen joka tällä kertaa pidettiin Turun puhdistamolla. Kokouksessa käydyt keskustelut koskivat niin merialueen tilaa kuin asukasviihtyisyyttäkin. Pöytäkirjassa nämä keskustelut eivät näy. Terveiset lähetettiinkin niiden lautakunnan jäsenten kautta joilla on mahdollisuus käytännössä strategiatyöhön vaikuttaa. 

naantalinArvot.tiffKaikkien Kultaranta- niminen strategia ulottuu vuoteen 2020. Miten tavoitteissa ollaan onnistuttu? Mitä pitäisi muuttaa, mitä tehdä toisin? On arvioinnin ja mahdollisesti tarvittavan päivityksen aika. SWOT-analyysin - sisäiset vahvuudet (S) , heikkoudet (W)  ja toistaalta ulkoiset mahdollisuudet (O)  ja uhkatekijät (T) palaset ovat muuttuneet, mutta arvot lienevät samat kuin kolme-neljä vuotta sitten. Edellisellä valtuustokaudella tehdyt Manner-Naantalin osayleiskaavaa koskevat päätökset ja tulossa olevat koulu- ja päiväkotiverkkoa koskevat linjaukset tulevat vaikuttamaan kymmeniä vuosia. 

Lisäisin nykyiseen strategiaan ympäristön yhtenä keskeisistä tavoitelluista vetovoimatekijöistä. Tällä saralla on eniten uhkia ja muutospaineita, mutta myös eniten vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Kiinnittäisin - jälleen kerran - merkittävästi enemmän huomiota nykyisessä strategiassa arvona mainitun avoimuuden käytännön toteuttamiseen. 

Kriittikkiä sopii esittää jos on myös esittää ehdotus paremmaksi toimintatavaksi. Ehdotan siksi nykyisen strategian arvioinnin ja uuden tai uudistetun strategian luonnoksen julkaisemista nettisivustolle. Näin asukkaat saisivat tilaisuuden osallistua niin kaikille tehdyn strategian onnistumisen arviointiin, kuin mahdollisten uusien painopisteiden määrittelyyn. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: päämäärä, toteutus, seuranta, arviointi, konkretia, jalkautus