Voiko strategian kierrättää?

Lauantai 31.3.2018 klo 19:25 - Kristiina Sunell

Harmillista - keskiviikkona 28.3.2018 pidettyyn, kaikille kaupunkilaisille tarkoitettuun  strategiakeskusteluun osallistui kovin vähän luottamushenkilöitä eikä asukkaitakaan tapahtuma näyttänyt kiinnostavan. Ketään syyllistämättä voi vain arvella syitä heikolle osallistumiselle ja miettiä miten kiinnostusta saisi lisättyä.

Avoimet yleisötilaisuudet ovat kiitoksen arvoisia osoituksia halusta vuoropuheluun päättäjien ja kaupunkilaisten välillä. Lisää mielipiteitä on helposti saatavissa sosiaalisesta mediasta. Se on syystäkin parjattu, vaan myös hyvät puolensa tarjoava väline jolla selvittää asukkaiden ajatuksia muulloinkin kuin vain yhden yleisötilaisuuden tiimoilla. Poimintoja Naantalin Foorumissa hiljattain tehtyyn kyselyyn saaduista vastauksista:

  • Lisää yrityksiä, putiikkeja ja kauppoja toivoi 87 henkeä
  • Torin (jo kauan suunniteltua, vaan ei resursoitua) elävöittämistä halusi 71 henkilöä
  • Kesäkauden aikaisiin pysäköntiongelmiin ratkaisua kaipasi 68 naantalilaista
  • Edullista vuokra-asumista tärkeänä piti nelisenkymmentä vastaajaa

Kenties paras kommentti aiheeseen "strategia" oli toteamus siitä, että kirjallista strategiaa tärkeämpiä ovat käytännön toimet joilla tavoitteisiin päästään. Yllä oleva konkretia lienee mahdollista ryhmittää teemoiksi. Lopusta alkuun - mitä pitää päättää ja millaisin askelin esimerkiksi näihin FB-kyselyyn vastanneiden toivomaan lopputulokseen päästään. Tavoitteita voi kutsua visioksi tai tavoitetilaksi, käytännön toimia strategian jalkauttamiseksi. Sulkevatko jo tehdyt päätökset pois jonkin vaihtoehtoisen tavoitteen tai tavan toimia, ovatko tavoitteet olemassa olevin resurssein toteutettavissa - valinnoista on paikallaan käydä keskustelua kun mahdolliset ja vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat ovat saaneet luonnosvaiheessa hahmonsa.

Yleisötilaisuuden päivänä osallistuin, monen ympäristö- ja rakennusasioista kiinnostuneen tavoin, lautakunnan kokoukseen joka tällä kertaa pidettiin Turun puhdistamolla. Kokouksessa käydyt keskustelut koskivat niin merialueen tilaa kuin asukasviihtyisyyttäkin. Pöytäkirjassa nämä keskustelut eivät näy. Terveiset lähetettiinkin niiden lautakunnan jäsenten kautta joilla on mahdollisuus käytännössä strategiatyöhön vaikuttaa. 

naantalinArvot.tiffKaikkien Kultaranta- niminen strategia ulottuu vuoteen 2020. Miten tavoitteissa ollaan onnistuttu? Mitä pitäisi muuttaa, mitä tehdä toisin? On arvioinnin ja mahdollisesti tarvittavan päivityksen aika. SWOT-analyysin - sisäiset vahvuudet (S) , heikkoudet (W)  ja toistaalta ulkoiset mahdollisuudet (O)  ja uhkatekijät (T) palaset ovat muuttuneet, mutta arvot lienevät samat kuin kolme-neljä vuotta sitten. Edellisellä valtuustokaudella tehdyt Manner-Naantalin osayleiskaavaa koskevat päätökset ja tulossa olevat koulu- ja päiväkotiverkkoa koskevat linjaukset tulevat vaikuttamaan kymmeniä vuosia. 

Lisäisin nykyiseen strategiaan ympäristön yhtenä keskeisistä tavoitelluista vetovoimatekijöistä. Tällä saralla on eniten uhkia ja muutospaineita, mutta myös eniten vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Kiinnittäisin - jälleen kerran - merkittävästi enemmän huomiota nykyisessä strategiassa arvona mainitun avoimuuden käytännön toteuttamiseen. 

Kriittikkiä sopii esittää jos on myös esittää ehdotus paremmaksi toimintatavaksi. Ehdotan siksi nykyisen strategian arvioinnin ja uuden tai uudistetun strategian luonnoksen julkaisemista nettisivustolle. Näin asukkaat saisivat tilaisuuden osallistua niin kaikille tehdyn strategian onnistumisen arviointiin, kuin mahdollisten uusien painopisteiden määrittelyyn. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: päämäärä, toteutus, seuranta, arviointi, konkretia, jalkautus

Näkyvämpää avoimuutta 2

Maanantai 12.3.2018 - Kristiina Sunell

Peräänkuulutin näkyvämpää avoimuutta viime vuoden maaliskuussa. Kaupungin luottamuselinten pöytäkirjojen kahteen vuoteen rajattu nähtävilläolo on harmillisen hankala etsiessä taustoja ja perusteluja pitkään valmistelluille päätöksille. Kuntaliiton lakimiehiltä 16.3.2017 saadun tiedon mukaan "Henkilötietojen nähtävänä pitämistä koskevia rajoituksia lukuun ottamatta on kunnan omassa harkinnassa, miten kauan pöytäkirjoja verkossa pidetään" joten nähtävilläolosta ja arkistointikäytännöistä päättää kunta itse. Mutta asioilla on tapana edetä, siihen voi Naantalissa luottaa. Avoimuus onkin yksi kaupunkimme strategiassa tärkeiksi mainitusta kulmakivistä.

2014-10-30_17.24.33.jpgKaupunginhallitus käsitteli valtuutettu Vilhelm Junnilan 13.3.2017  tekemää, samaa asiaa sivuavaa ja useamman eri puolueita edustavan valtuutetun kannattamaa valtuustoaloitetta sekä päätti jatkotoimista 14.8.2017. "Versiopäivityksen myötä kaupungin toimielimien pöytäkirjoja voidaan ryhtyä pitämään yleisessä tietoverkossa useamman kuin nykyisen käytännön mukaisen kahden vuoden ajan, kun henkilötietoja koskevat asiat saadaan verkkoversioista poistetuksi. " Viestinnän ja hallinnon vastuuhenkilöille annettiin tehtäväksi käydä läpi kaupungin verkkotiedottamisen prosessi sekä määritellä verkkotiedottamisen periaatteet ja toimintatavat 31.3.2018 mennessä. 

Kysymystorilla esitetyn vastauksen perusteella voinee ennakoida päätösten nähtävilläolon pitenevän neljään vuoteen. Se on toki lyhyempi kuin esimerkiksi Turussa tai Raisiossa, mutta merkittävä parannus kuitenkin. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pöytäkirjat, päätökset, tiedonsaanti, Kuntaliitto, hallinto, kuntalaiset

Seuraava Itämerihaaste

Torstai 1.3.2018 - Kristiina Sunell

2014_pilssihiiren_kaffepaussi2.jpg

Itämerihaasteeseen liittyvä toimenpideohjelma 2016-2018 oli yksi Naantalin eilisen ympäristö- ja rakennuslautakunnan mielenkiintoisimpia aiheita.

Taustamateriaaliin tutustuminen saattaa uuden Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenen kartalle, tai ainakin aiotun reittisuunnitelman lähteille. Toivon mukaan tärkeä aihe kiinnostaa kaikkia asukkaita - Maskua myöden - samoin kuin kesävieraita ja merellä viihtyviä matkailijoita. Spontaanit maa-alueilla olevat ongelmajätekaatopaikat ovat sekä hyvässä, että pahassa staattinen ongelma. Siksi niitä ilmenee usein rajojen lähistöllä, "ei-kenenkään-maalla".  Ilma ja merivesi eivät kuitenkaan kunta- ja valtakuntarajoja kunnioita. 

Mistä tullaan, minne halutaan päätyä? Pöytäkirjojen ja julkisten aineistojen kahteen vuoteen rajattu nähtävilläolo lähestyy uhkaavasti. Tallensin aineistot tänne: https://liiketoiminta.fi/index.php/s/vC9UkeFNLDvWaIw

Moni asia etenee, paljon on vielä tehtävää. Ensimmäinen kysymysmerkki on ruoppausmassan läjittäminen mereen. Se ei ole saavutus, vaan pettymys.

Tästä on hyvä aloittaa seuraavan toimenpidekauden konkreettisten toimien suunnittelu.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ruoppaus, meri, Itämeri, sinilevä, ympäristö, luonto, puhtaus, terveys, turvallisuus